Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

Let op: de Commissie Samenleving vindt plaats op dinsdag 7 maart 2023.

dinsdag 7 maart 2023

20:15 - 23:00
Locatie

Raadzaal, Huize Swaensteyn

Voorzitter
Dhr. J. Brokke
Start
dinsdag 7 maart 2023 20:15
Eind
dinsdag 7 maart 2023 23:21
Toelichting

Wilt u inspreken op één van de onderwerpen op de agenda van deze commissievergadering? Aanmelden kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:00:16 - 00:00:20 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:00:49 - 00:00:51 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:00:59 - 00:01:00 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:01:01 - 00:01:04 - B. Ogric
  00:01:10 - 00:01:12 - B. Ogric
  00:02:27 - 00:03:18 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:03:18 - 00:03:23 - E.J. Muller
  00:03:23 - 00:03:25 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:03:25 - 00:03:37 - E.J. Muller
  00:03:37 - 00:03:54 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:04:19 - 00:05:36 - B.B.M. Bremer
  00:05:36 - 00:05:42 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:05:42 - 00:05:46 - E.J. Muller
  00:05:46 - 00:06:19 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:06:20 - 00:06:29 - E.J. Muller
  00:06:31 - 00:06:43 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:06:44 - 00:07:07 - S.D. van den Heuvel
  00:07:10 - 00:07:12 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:07:12 - 00:07:25 - F.B. Wilschut
  00:07:25 - 00:07:28 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:07:29 - 00:07:52 - I.M. Feld
  00:07:54 - 00:07:56 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:07:56 - 00:08:11 - B.B.M. Bremer
  00:08:13 - 00:12:16 - Voorzitter Commissie Samenleving
 2. 1.b
  Spreekrecht inwoners. - 20:15
 3. 2
  BESPREEKPUNTEN - 20:15
 4. 2.a

  In het kader van het programmaplan Sterk voor Noord is voor de doelgroep ouder dan 12 jaar binnen de opgave Jeugd en Onderwijs een uitvoeringsplan opgesteld. Dit is inmiddels door het dagelijks bestuur van het programma Sterk voor Noord geaccordeerd. De volgende stap is dat iedere partner, indien nodig, intern zorgt voor afstemming en/of een akkoord. In het geval van de gemeente is in het raadsvoorstel van het programmaplan opgenomen dat de uitvoeringplannen ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

  Voorgesteld besluit

  Het uitvoeringsplan Jeugd en onderwijs/Jongeren van het programma Sterk voor Noord vast te stellen.

 5. 2.b

  De fracties CDA (de heer Koster), GroenLinks (de heer Elenbaas), CU (de heer Wilschut), PvdA (mevrouw Kok), SP (de heer Van der Schaft), D66 (de heer Mathlouti), VVD (de heer Heil) en GBLV (de heer Hartsinck) hebben verzocht om agendering van de raadsbrief.


  Tijdens de bespreking van het Plan van Aanpak Energiearmoede heeft de raad het college gemandateerd om binnen de doelstellingen behorend bij het raadsbesluit uitvoering te geven aan het pakket aan landelijke en lokale maatregelen en daartoe een afwegingskader op te stellen. Dit heeft geresulteerd in de voorliggende ‘Specifieke nadere regels subsidieverstrekking en ondersteuning bij energielasten gemeente Leidschendam-Voorburg’, waarvan genoemd afwegingskader een onderdeel uitmaakt. Op grond van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Algemene subsidieverordening LV 2019 dient de raad in de gelegenheid te worden gesteld om haar wensen en bedenkingen over de voorgestelde regeling kenbaar te maken.

  00:10:02 - 00:12:16 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:12:16 - 00:13:05 - E.R. van der Schaft
  00:13:06 - 00:13:11 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:13:11 - 00:16:59 - J.J. Koster
  00:17:00 - 00:17:03 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:17:04 - 00:18:02 - C.P. Elenbaas
  00:18:02 - 00:18:06 - O. Heil
  00:18:06 - 00:18:08 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:18:08 - 00:18:24 - O. Heil
  00:18:24 - 00:18:25 - C.P. Elenbaas
  00:18:25 - 00:18:26 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:18:26 - 00:20:56 - C.P. Elenbaas
  00:20:56 - 00:20:59 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:21:01 - 00:21:32 - O. Heil
  00:21:32 - 00:21:34 - C.P. Elenbaas
  00:21:34 - 00:21:37 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:21:37 - 00:21:59 - C.P. Elenbaas
  00:21:59 - 00:23:36 - O. Heil
  00:23:36 - 00:23:37 - F.B. Wilschut
  00:23:37 - 00:23:41 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:23:41 - 00:23:52 - F.B. Wilschut
  00:23:52 - 00:23:54 - O. Heil
  00:23:54 - 00:23:55 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:23:55 - 00:24:16 - O. Heil
  00:24:16 - 00:24:17 - F.B. Wilschut
  00:24:17 - 00:24:18 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:24:18 - 00:24:30 - F.B. Wilschut
  00:24:30 - 00:24:51 - O. Heil
  00:24:51 - 00:24:54 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:24:54 - 00:25:24 - J.J. Koster
  00:25:24 - 00:25:25 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:25:25 - 00:27:52 - O. Heil
  00:27:52 - 00:28:02 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:28:02 - 00:28:23 - S.G.D. Kok
  00:28:23 - 00:28:26 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:28:26 - 00:28:44 - J.J. Koster
  00:28:44 - 00:28:45 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:28:46 - 00:29:37 - S.G.D. Kok
  00:29:37 - 00:29:43 - O. Heil
  00:29:43 - 00:29:45 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:29:45 - 00:29:56 - O. Heil
  00:29:56 - 00:29:57 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:29:57 - 00:31:23 - S.G.D. Kok
  00:31:23 - 00:31:24 - M. Mathlouti
  00:31:24 - 00:31:27 - S.G.D. Kok
  00:31:27 - 00:31:29 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:31:29 - 00:31:54 - M. Mathlouti
  00:31:55 - 00:32:33 - S.G.D. Kok
  00:32:35 - 00:32:41 - S.G.D. Kok
  00:32:41 - 00:32:42 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:32:42 - 00:34:13 - B. Ogric
  00:34:13 - 00:34:17 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:34:17 - 00:36:15 - M. Mathlouti
  00:36:15 - 00:36:18 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:36:18 - 00:37:56 - F.B. Wilschut
  00:37:58 - 00:38:05 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:38:06 - 00:44:14 - M.J.R. Hartsinck
  00:44:15 - 00:44:36 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:44:37 - 00:47:06 - Ph van Veller
  00:47:06 - 00:47:09 - F.B. Wilschut
  00:47:09 - 00:47:26 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:47:26 - 00:47:53 - F.B. Wilschut
  00:47:54 - 00:47:55 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:47:55 - 00:49:07 - Ph van Veller
  00:49:07 - 00:49:11 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:49:11 - 00:50:38 - C.P. Elenbaas
  00:50:39 - 00:50:40 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:50:42 - 00:51:43 - Ph van Veller
  00:51:45 - 00:51:50 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:51:51 - 00:52:31 - S.G.D. Kok
  00:52:31 - 00:52:35 - O. Heil
  00:52:35 - 00:52:37 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:52:37 - 00:52:39 - Ph van Veller
  00:52:39 - 00:52:41 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:52:41 - 00:53:20 - O. Heil
  00:53:21 - 00:53:22 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:53:22 - 00:54:03 - S.G.D. Kok
  00:54:04 - 00:54:06 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:54:07 - 00:55:11 - J.J. Koster
  00:55:12 - 00:55:13 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:55:13 - 00:56:20 - Ph van Veller
  00:56:20 - 00:56:25 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:56:25 - 00:58:22 - Ph van Veller
  00:58:22 - 00:58:24 - M.J.R. Hartsinck
  00:58:24 - 00:58:37 - Ph van Veller
  00:58:37 - 00:58:38 - Voorzitter Commissie Samenleving
  00:58:39 - 00:59:05 - M.J.R. Hartsinck
  00:59:07 - 01:00:28 - Ph van Veller
  01:00:28 - 01:00:30 - M.J.R. Hartsinck
  01:00:30 - 01:00:31 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:00:31 - 01:01:08 - M.J.R. Hartsinck
  01:01:10 - 01:01:38 - Ph van Veller
  01:01:38 - 01:01:40 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:01:41 - 01:02:07 - B. Ogric
  01:02:07 - 01:02:08 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:02:08 - 01:02:09 - B. Ogric
  01:02:09 - 01:02:58 - Ph van Veller
  01:02:58 - 01:03:00 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:03:00 - 01:04:39 - Ph van Veller
  01:04:39 - 01:04:40 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:04:40 - 01:05:30 - E.R. van der Schaft
  01:05:31 - 01:05:33 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:05:33 - 01:06:16 - Ph van Veller
  01:06:16 - 01:06:17 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:06:17 - 01:07:10 - E.R. van der Schaft
  01:07:11 - 01:07:15 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:07:15 - 01:07:16 - Ph van Veller
  01:07:17 - 01:07:26 - Ph van Veller
  01:07:26 - 01:07:27 - O. Heil
  01:07:27 - 01:07:43 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:07:43 - 01:07:52 - O. Heil
  01:07:53 - 01:07:54 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:07:54 - 01:08:18 - E.R. van der Schaft
  01:08:21 - 01:08:32 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:08:32 - 01:08:42 - F.B. Wilschut
  01:08:42 - 01:08:44 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:08:45 - 01:09:14 - Ph van Veller
  01:09:15 - 01:09:20 - F.B. Wilschut
  01:09:20 - 01:09:29 - Ph van Veller
  01:09:29 - 01:09:30 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:09:31 - 01:10:26 - J.J. Koster
  01:10:27 - 01:10:28 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:10:29 - 01:11:27 - Ph van Veller
  01:11:27 - 01:11:30 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:11:30 - 01:11:53 - J.J. Koster
  01:11:55 - 01:11:58 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:11:58 - 01:12:34 - Ph van Veller
  01:12:35 - 01:12:36 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:12:36 - 01:13:25 - E.R. van der Schaft
  01:13:27 - 01:13:35 - Ph van Veller
  01:13:35 - 01:13:41 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:13:41 - 01:13:45 - Ph van Veller
  01:13:45 - 01:13:46 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:13:46 - 01:13:47 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:13:47 - 01:14:19 - Ph van Veller
  01:14:19 - 01:14:35 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:14:36 - 01:15:06 - S.G.D. Kok
  01:15:06 - 01:15:07 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:15:07 - 01:15:14 - S.G.D. Kok
  01:15:14 - 01:15:25 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:15:25 - 01:15:49 - B. Ogric
  01:15:49 - 01:15:55 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:15:55 - 01:16:17 - J.J. Koster
  01:16:17 - 01:16:18 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:16:18 - 01:16:37 - F.B. Wilschut
  01:16:38 - 01:16:42 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:16:42 - 01:17:21 - M.J.R. Hartsinck
  01:17:21 - 01:17:31 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:17:31 - 01:19:59 - Ph van Veller
  01:19:59 - 01:20:02 - Ph van Veller
  01:20:05 - 01:20:07 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:20:07 - 01:20:09 - Ph van Veller
  01:20:09 - 01:20:39 - Ph van Veller
  01:20:40 - 01:20:52 - Ph van Veller
  01:20:54 - 01:20:59 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:20:59 - 01:21:05 - J.J. Koster
  01:21:05 - 01:21:06 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:21:06 - 01:21:09 - Ph van Veller
  01:21:09 - 01:21:11 - Ph van Veller
  01:21:11 - 01:21:18 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:21:18 - 01:21:21 - J.J. Koster
  01:21:21 - 01:21:57 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:21:57 - 01:22:16 - F.B. Wilschut
  01:22:17 - 01:23:08 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:23:11 - 01:25:30 - E.R. van der Schaft
  01:25:32 - 01:25:34 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:25:35 - 01:26:48 - J.J. Koster
  01:26:51 - 01:26:58 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:26:58 - 01:27:40 - C.P. Elenbaas
  01:27:45 - 01:27:48 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:27:48 - 01:29:08 - O. Heil
  01:29:13 - 01:29:24 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:29:24 - 01:30:40 - S.G.D. Kok
  01:30:41 - 01:30:43 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:30:43 - 01:31:57 - B. Ogric
  01:31:57 - 01:31:59 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:31:59 - 01:32:16 - M. Mathlouti
  01:32:16 - 01:32:18 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:32:19 - 01:33:19 - F.B. Wilschut
  01:33:21 - 01:33:27 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:33:27 - 01:33:28 - M.J.R. Hartsinck
  01:33:28 - 01:33:30 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:33:30 - 01:33:32 - M.J.R. Hartsinck
  01:33:32 - 01:33:34 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:33:34 - 01:35:01 - M.J.R. Hartsinck
  01:35:01 - 01:35:04 - O. Heil
  01:35:04 - 01:35:44 - M.J.R. Hartsinck
  01:35:44 - 01:35:46 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:35:46 - 01:36:12 - O. Heil
  01:36:13 - 01:36:14 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:36:14 - 01:37:22 - M.J.R. Hartsinck
  01:37:22 - 01:37:29 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:37:29 - 01:40:55 - Ph van Veller
  01:40:55 - 01:41:03 - F.B. Wilschut
  01:41:04 - 01:41:58 - Ph van Veller
  01:41:59 - 01:42:44 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:42:44 - 01:42:50 - O. Heil
  01:42:50 - 01:42:56 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:42:57 - 01:43:18 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:43:18 - 01:43:23 - F.B. Wilschut
  01:43:23 - 01:43:46 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:54:15 - 01:56:02 - Voorzitter Commissie Samenleving
 6. 2.c

  De heer Koster (CDA) en mevrouw Feld (GroenLinks) hebben verzocht om de feitelijke vragen betreffende de uitvoering van de jeugdwet (IBABS 1771) in samenhang met de schriftelijke vragen betreffende daklozen opvang (538) te agenderen. Bij de laatste brief gaat het vooral om het antwoord op vraag 6.


  Toelichting agenderingsverzoek:

  1. De beleidsuitvoeringsregels (artikel 5.6) van het college voorzien in een uitzonderingsbeleid voor 18+. Hierin wordt een principe aangehouden dat de jeugdzorg in principe eindigt op 18 jarige leeftijd. De jeugdwet geeft dit principe niet voor alle zorg aan. Waarom is het principe niet dat de jeugdzorg eindigt wanneer het in het belang van de jeugdige is?
   a. Hoe kijkt het college naar dit verschil?
   b. Wat vinden de collega commissieleden hiervan?
  2. Uit de vragen over daklozen wordt verwezen naar de vragen betreffende uitvoering jeugdzorg bij de beantwoording van de vragen over dakloosheid onder jeugdigen.
   a. Welke afspraken zijn er nu rondom huisvesting jongeren die 18 worden en uit de jeugdzorg worden gehaald?
   b. Hoe kijkt het college en de collega's in de commissie naar het feit dat 60-80 procent van de dakloze jongeren uit de jeugdzorg komt volgens de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving?
  01:55:03 - 01:56:02 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:56:02 - 01:56:05 - W.F. Steutel
  01:56:05 - 01:56:09 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:56:09 - 01:58:27 - J.J. Koster
  01:58:27 - 01:58:29 - Voorzitter Commissie Samenleving
  01:58:29 - 02:01:59 - I.M. Feld
  02:02:00 - 02:02:03 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:02:03 - 02:03:10 - S.G.D. Kok
  02:03:10 - 02:03:12 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:03:13 - 02:04:24 - F.B. Wilschut
  02:04:27 - 02:04:29 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:04:29 - 02:05:12 - S.D. van den Heuvel
  02:05:13 - 02:05:16 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:05:16 - 02:06:04 - I.M. Feld
  02:06:04 - 02:06:05 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:06:05 - 02:07:03 - S.D. van den Heuvel
  02:07:03 - 02:07:11 - F.B. Wilschut
  02:07:13 - 02:07:39 - S.D. van den Heuvel
  02:07:41 - 02:07:47 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:07:48 - 02:08:13 - I.M. Feld
  02:08:14 - 02:08:17 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:08:17 - 02:08:24 - J.J. Koster
  02:08:24 - 02:08:28 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:08:33 - 02:08:44 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:08:48 - 02:13:05 - L. Vogelaar
  02:13:05 - 02:13:10 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:13:10 - 02:15:44 - E.R. van der Schaft
  02:15:45 - 02:15:50 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:15:50 - 02:19:10 - J. Keus
  02:19:10 - 02:19:12 - I.M. Feld
  02:19:12 - 02:19:13 - J. Keus
  02:19:13 - 02:19:14 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:19:14 - 02:20:02 - I.M. Feld
  02:20:03 - 02:20:04 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:20:05 - 02:20:07 - J. Keus
  02:20:07 - 02:20:11 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:20:11 - 02:20:30 - S.D. van den Heuvel
  02:20:30 - 02:20:31 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:20:31 - 02:20:41 - I.M. Feld
  02:20:42 - 02:20:43 - S.D. van den Heuvel
  02:20:43 - 02:20:44 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:20:44 - 02:21:01 - S.D. van den Heuvel
  02:21:02 - 02:21:04 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:21:04 - 02:21:47 - I.M. Feld
  02:21:48 - 02:21:49 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:21:49 - 02:22:30 - S.D. van den Heuvel
  02:22:31 - 02:22:32 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:22:32 - 02:23:00 - I.M. Feld
  02:23:01 - 02:23:04 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:23:04 - 02:27:15 - J. Keus
  02:27:15 - 02:27:18 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:27:19 - 02:27:21 - I.M. Feld
  02:27:21 - 02:27:22 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:27:22 - 02:27:35 - I.M. Feld
  02:27:35 - 02:27:37 - J. Keus
  02:27:37 - 02:28:15 - I.M. Feld
  02:28:16 - 02:28:17 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:28:17 - 02:28:19 - J. Keus
  02:28:19 - 02:28:20 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:28:20 - 02:31:47 - J. Keus
  02:31:47 - 02:31:55 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:31:55 - 02:31:58 - J. Keus
  02:31:58 - 02:31:59 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:31:59 - 02:32:12 - I.M. Feld
  02:32:12 - 02:32:13 - J. Keus
  02:32:13 - 02:32:16 - I.M. Feld
  02:32:16 - 02:32:31 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:32:31 - 02:32:44 - I.M. Feld
  02:32:45 - 02:32:46 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:32:47 - 02:33:58 - J.J. Koster
  02:33:59 - 02:34:00 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:34:04 - 02:36:15 - J. Keus
  02:36:15 - 02:36:20 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:36:20 - 02:36:21 - J. Keus
  02:36:21 - 02:36:50 - L. Vogelaar
  02:36:50 - 02:36:51 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:36:51 - 02:41:34 - J. Keus
  02:41:34 - 02:41:36 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:41:36 - 02:41:39 - I.M. Feld
  02:41:39 - 02:41:40 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:41:40 - 02:42:28 - I.M. Feld
  02:42:30 - 02:42:31 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:42:32 - 02:42:34 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:42:36 - 02:42:44 - S.D. van den Heuvel
  02:42:48 - 02:42:57 - S.D. van den Heuvel
  02:42:59 - 02:43:01 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:43:01 - 02:44:45 - J. Keus
  02:44:45 - 02:45:08 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:45:08 - 02:45:09 - I.M. Feld
  02:45:09 - 02:45:12 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:45:12 - 02:45:17 - I.M. Feld
  02:45:17 - 02:45:19 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:45:19 - 02:45:40 - I.M. Feld
  02:45:40 - 02:45:51 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:45:51 - 02:46:51 - J. Keus
  02:46:51 - 02:47:19 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:47:19 - 02:49:42 - W.F. Steutel
  02:49:42 - 02:49:51 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:49:52 - 02:51:39 - J.J. Koster
  02:51:39 - 02:51:41 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:51:41 - 02:53:10 - I.M. Feld
  02:53:11 - 02:53:13 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:53:14 - 02:53:38 - S.G.D. Kok
  02:53:38 - 02:53:43 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:53:43 - 02:54:26 - L. Vogelaar
  02:54:26 - 02:54:28 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:54:29 - 02:55:08 - E.R. van der Schaft
  02:55:09 - 02:55:11 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:55:12 - 02:55:50 - S.D. van den Heuvel
  02:55:52 - 02:55:55 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:55:55 - 02:56:50 - Th.J. Visser
  02:56:50 - 02:56:54 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:56:54 - 02:57:11 - J. Keus
  02:57:11 - 02:57:16 - Th.J. Visser
  02:57:16 - 02:57:21 - Voorzitter Commissie Samenleving
  02:57:21 - 03:00:36 - J. Keus
  03:00:36 - 03:00:38 - I.M. Feld
  03:00:38 - 03:00:44 - Voorzitter Commissie Samenleving
  03:00:44 - 03:01:01 - I.M. Feld
  03:01:01 - 03:01:08 - J. Keus
  03:01:08 - 03:01:09 - I.M. Feld
  03:01:14 - 03:02:56 - J. Keus
  03:02:56 - 03:04:25 - Voorzitter Commissie Samenleving
 7. 3

  03:03:22 - 03:04:25 - Voorzitter Commissie Samenleving
 8. 3.a

  03:03:23 - 03:04:25 - Voorzitter Commissie Samenleving
 9. 4

  03:03:32 - 03:04:25 - Voorzitter Commissie Samenleving
  03:04:32 - 03:04:35 - Voorzitter Commissie Samenleving