Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 23 april 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal, Huize Swaensteyn

Voorzitter
M.W. Vroom
Start
dinsdag 23 april 2024 17:37
Eind
dinsdag 23 april 2024 17:49
Toelichting

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 23 april 2024 om 12:00 uur.


Er zijn geen agendapunten voor het spreekrecht.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening, mededelingen en vaststelling agenda - 19:30
 2. 1.b

  Conform artikel 35 Reglement van orde (RvO) van de raad Leidschendam-Voorburg van 11 mei 2021 kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht burgers indien een onderwerp niet in een commissievergadering is geagendeerd maar rechtstreeks in de raadsvergadering wordt behandeld. Uitgezonderd zijn raadsvoorstellen met betrekking tot de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS), afgedane toezeggingen, afgedane moties en benoemingen.


  Er zijn geen agendapunten voor het spreekrecht.

 3. 1.c
  Vragenuur - 20:05
 4. 2
  HAMERSTUKKEN - 20:20
 5. 2.a

  Stemming

  Onderwerp
  Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering (19 maart 2024)
 6. 2.b.1

  Voorgesteld besluit

  1. de Lijst van Ingekomen Stukken van 16 maart 2024 tot en met 19 april 2024 en de wijze van afdoening vast te stellen. 
  2. de schriftelijke vragen en/of de beantwoording van schriftelijke vragen van 16 maart 2024 tot en met 19 april 2024 en de wijze van afdoening vast te stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel vaststellen Lijst van Ingekomen Stukken (LIS) en schriftelijke vragen
 7. 2.b.2
  Overzicht Lijst van Ingekomen Stukken - 20:20
 8. 2.c

  In de Commissie Samenleving van 8 april 2024 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de eerstvolgende raadsvergadering.

  Voorgesteld besluit

  a. De Verordening tot Eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting 2024 vast te stellen. 
  b. De financiële gevolgen van het raadsvoorstel mee te nemen in de 1ste Turap 2024.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel: Vaststellen reclamebelasting Huygenskwartier 2024
 9. 2.d

  In de Commissie Samenleving van 8 april 2024 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de eerstvolgende raadsvergadering.

  Voorgesteld besluit

  toestemming te geven voor de 6e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau jeugdhulp Haaglanden.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel: Verlenen toestemming voor de 6e wijziging gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
 10. 3

  Er zijn geen 10-minutendebatten.

 11. 4
  BESPREEKPUNTEN - 20:20
 12. 4.a

  In de Commissie Samenleving van 8 april 2024 is geconcludeerd dat het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de eerstvolgende raadsvergadering. De fractie VVD komt met een amendement m.b.t. artikel 2:41c (lachgas) van de Algemene Plaatselijke Verordening.

  Voorgesteld besluit

  De volgende bepaling op te nemen in de Algemene plaatselijke verordening Leidschendam-Voorburg: 


  Artikel 2:50a Messen en steekwapens 
  1. Het is verboden op de weg of in voor publieke toegankelijke gebouwen messen die niet vallen onder de Wwm (hierna te noemen gebruiksmessen) zonder duidelijk en legitiem doel bij zich te hebben. 
  2. Het verbod geldt niet voor messen en steekwapens als bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie. 
  3. Het verbod geldt niet voor gebruiksmessen die zodanig zijn ingepakt dat zij niet voor onmiddellijk gebruik geschikt zijn.

  Stemming

  Onderwerp
  Raadsvoorstel: Opnemen messenverbod in de Apv
 13. 4.a.1

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement VVD aanpassing APV - verbied lachgas ID 286
 14. 4.a.2

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement D66 concretisering messenverbod APV ID 287
 15. 4.b

 16. 4.b.1

  Moties

  Onderwerp
  motie CDA SP ChristenUnie GroenLinks - Een gedeelde visie over bereikbaarheid Leidschendam-zuid ID 798
 17. 4.c.1

  Moties

  Onderwerp
  Motie ChristenUnie PvdA GroenLinks SP - Alternatief voor Vlietland - juridische haalbaarheid ID 799
 18. 4.c.2

  Moties

  Onderwerp
  Motie ChristenUnie PvdA GroenLinks SP - Alternatief voor Vlietland - peilen ID 800
 19. 4.d.1

  Moties

  Onderwerp
  motie VVD GBLV D66 GroenLinks Pilot overlast deelmobiliteit ID 802
 20. 4.d.2

  Moties

  Onderwerp
  motie CDA - Heldere afspraken aanpak overlast deelscooters ID 801
 21. 4.d.3

  Moties

  Onderwerp
  motie CDA - Parkeerzones voor deelscooters d.m.v. participatie selecteren, afbakenen met geofencing ID 803
 22. 5
  Sluiting - 22:30