Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

Videoconference

woensdag 26 mei 2021

19:30 - 22:45

Locatie
Videoconference
Voorzitter
Dhr. H.P. Klazenga
Toelichting

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

Het spreekrecht burgers zal plaatsvinden met inachtneming van de geldende Corona-gerelateerde veiligheidsmaatregelen. Inwoners die dat op prijs stellen kunnen inspreken in Huize Swaensteyn (Herenstraat 72/74 te Voorburg). Inwoners kunnen ook schriftelijk hun reactie geven.
Insprekers kunnen zich melden bij de griffie: griffie@lv.nl of 070 – 3008858.
Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 26 mei 2021 om 12.00 uur.

Uitzending

Agendapunten

De werkgroep Jeugdzorg heeft op 15 april 2021 verzocht om agendering van het stuk. De bespreking dient om input te geven aan de wethouder t.b.v. de regiovisie die t.z.t. wordt vastgesteld door de raad.

Op verzoek van mevrouw Van den Heuvel (VVD) en de heer Steutel (GBLV) is ter informatie toegevoegd de brief van het platform H10-gemeenteraden inzake regiovisie jeugdhulp sessie 10 mei 2021.

Het college stelt de raad voor in te stemmen met een aankoop van preferente aandelen in Stedin.

Het raadsvoorstel is ontvangen op 12 mei 2021. Het betreft een termijngebonden stuk.

De gemeente is aandeelhouder in netbeheerder Stedin. In het kader van de energietransitie dient Stedin grote investeringen te doen (tot 2020 een bedrag van € 7 miljard). Om de daarvoor benodigde gelden te kunnen aantrekken op de kapitaalmarkt wil Stedin het eigen vermogen uitbreiden. In dit kader heeft Stedin alle 44 aandeelhouders gevraagd om tot aanschaf van preferente aandelen over te gaan tot een totaalbedrag van € 200 miljoen.
De behandeling in de raad dient op 8 juni 2021 plaats te vinden, omdat de aandeelhoudersvergadering van Stedin op 25 juni 2021 een definitief besluit neemt.
Stedin geeft drie toelichtingsbijeenkomsten voor raadsleden. Deze zijn gepland op woensdag 28 april, dinsdag 11 mei en maandag 17 mei.

Separaat is voor de raad van 18 mei 2021 geagendeerd het raadsvoorstel ‘Bekrachtiging geheimhouding op bijlagen inzake aandelenemissie Stedin (2350)’. Indien de commissie wenst te praten over de bijlagen die vallen onder geheimhouding dient dit plaats te vinden in een besloten deel van de vergadering.

De fracties CDA (de heer Hendriks) en GBLV (de heer Hartsinck) hebben verzocht om de raadsbrief 'afwikkeling motie feestelijke jaarwisseling' en de evaluatie van de jaarwisseling te agenderen voor de bespreking in de Commissie Samenleving. Doel van de bespreking is om vast te stellen hoe de gemeente de komende jaarwisseling (ultimo 2021) wil inrichten.

Het college informeert de raad met dit voorstel over mogelijke "bouwstenen" voor een feestelijke jaarwisseling.  Het college geeft hiermee gevolg aan een op 7 juli 2020 door de raad aangenomen motie.