Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

Videoconference

maandag 28 juni 2021

19:30 - 22:30

Locatie
Videoconference
Voorzitter
Dhr. H.P. Klazenga
Toelichting

De publieke- en perstribune zijn gesloten.

Het spreekrecht burgers zal plaatsvinden met inachtneming van de geldende Corona-gerelateerde veiligheidsmaatregelen. Inwoners die dat op prijs stellen kunnen inspreken in Huize Swaensteyn (Herenstraat 72/74 te Voorburg). Inwoners kunnen ook schriftelijk hun reactie geven. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie: griffie@lv.nl of 070 – 3008858.

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 28 juni 2021 om 12.00 uur.

Agendapunten

Het college stelt de raad voor de set afspraken burgerparticipatie in ‘Burgerparticipatie in Leidschendam-Voorburg, van Positiviteit van 2 kanten naar Durven, doen, doorgaan!’ vast te stellen en het college opdracht te geven de set afspraken burgerparticipatie uit te werken. De set afspraken en het strategisch afwegingskader met participatiekompas zijn basisinstrumenten om het samenwerken met inwoners, ondernemers en partners te versterken.

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 is op basis van de Nota van Wijzigingen Gemeente Leidschendam-Voorburg 2021-2024 een bedrag van 10 miljoen euro toegevoegd aan een nieuw gevormde Bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen. Veel mensen hebben zelf de wens zo lang mogelijk in hun huidige woning en vertrouwde woonomgeving te blijven wonen. Dat betekent meer zorg thuis, buiten de muren van een zorginstelling en afbouw van de intramurale Geestelijke Gezondheidszorg. Gevolgen zijn een toename van zorgkosten (o.a. Wmo ) en een groter beroep op een zelfstandige woonruimte. Leidschendam-Voorburg wil helpen om onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen bij het langer zelfstandig wonen. Het langer zelfstandig en weer thuis wonen is tevens een door het Rijk aan de gemeente opgelegde taak. Mensen met een lichte zorgvraag hebben geen recht meer op verblijf in een instelling.
De verkoop van de aandelen van Eneco biedt Leidschendam-Voorburg een unieke kans om een forse investering te doen in de ondersteuning van haar inwoners bij het langer zelfstandig en weer thuis wonen.
Zo zet Leidschendam-Voorburg de gelden in de bestemmingsreserve in voor het uitbreiden van het aanbod aan toegankelijke woningen voor de lagere-inkomensgroepen, nieuwe woonzorgvormen en aanvullende zorg thuis.

Tijdens de raadsvergadering van 8 juni 2021 is besloten de Motie CDA GBLV inrichting alternatieve jaarwisseling ID 596 te agenderen als bespreekpunt voor de Commissie Samenleving van 28 juni 2021.
Op 17 juni 2021 is een nieuwe versie ontvangen. De nieuwe versie is gekoppeld aan het agendapunt.