Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Extra raadsvergadering coalitieakkoord.

donderdag 16 juni 2022

19:30 - 22:05

Locatie
Raadzaal, Huize Swaensteyn
Voorzitter
J.G. Bijl
Start
donderdag 16 juni 2022 19:36
Eind
dinsdag 21 juni 2022 13:22
Toelichting

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 16 juni 2022 om 12:00 uur.

Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
- Agendapunt 3. Bespreking coalitieakkoord.

Uitzending

Agendapunten

Conform artikel 35 Reglement van orde (RvO) van de raad Leidschendam-Voorburg van 11 mei 2021 kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht burgers indien een onderwerp niet in een commissievergadering is geagendeerd maar rechtstreeks in de raadsvergadering wordt behandeld. Uitgezonderd zijn raadsvoorstellen met betrekking tot de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS), afgedane toezeggingen, afgedane moties en benoemingen.

Inspreken is mogelijk m.b.t. de onderstaande agendapunten:
- Agendapunt 3. Bespreking coalitieakkoord.

00:18:18 - 00:29:42 - S.D. van den Heuvel
00:30:09 - 00:30:25 - W.J.B.M. Rosbenders
00:40:31 - 00:43:30 - S.G.D. Kok
00:46:12 - 00:46:48 - E.R. van der Schaft
00:46:48 - 00:47:31 - W.J.B.M. Rosbenders
00:47:40 - 00:52:28 - F.B. Wilschut

De benoeming van de wethouders zal verlopen via een schriftelijke stemronde.

Resultaat stemming

00:54:11 - 00:59:06 - J. Brokke
01:05:30 - 01:05:32 - R. van Duffelen
01:07:38 - 01:07:42 - J. Brokke
01:10:14 - 01:10:20 - H.P. Klazenga
01:21:48 - 01:30:20 - J. Brokke

Amendement ingetrokken door de fractie SP in de raad van 16-6-2022

Amendementen

Onderwerp
Amendement SP Ontheffing verhuisplicht wethouder Keus ID 235

Na de benoeming van de wethouders zullen de raadsleden worden benoemd door de voorzitter van het Centraal Stembureau. Dan worden de benoemingsbrieven getekend. Daarna wordt overgegaan tot de toelating en de installatie van de raadsleden.

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming

Resultaat stemming