Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Kadernota en Coalitieakkoord

woensdag 6 juli 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal, Huize Swaensteyn
Voorzitter
J.G. Bijl
Toelichting

Aanmelden voor het spreekrecht kan tot uiterlijk 6 juli 2022 om 12:00 uur.

Inspreken is mogelijk met betrekking tot het raadsvoorstel Vaststellen Kaderbrief 2023-2026 (2.a) en het Coalitieakoord (2.b).

Agendapunten

Conform artikel 35 Reglement van orde (RvO) van de raad Leidschendam-Voorburg van 11 mei 2021 kunnen inwoners gebruik maken van het spreekrecht burgers indien een onderwerp niet in een commissievergadering is geagendeerd maar rechtstreeks in de raadsvergadering wordt behandeld. Uitgezonderd zijn raadsvoorstellen met betrekking tot de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS), afgedane toezeggingen, afgedane moties en benoemingen.

Inspreken is mogelijk met betrekking tot het raadsvoorstel Vaststellen Kaderbrief 2023-2026 (2.a) en het Coalitieakoord (2.b).

Met in de eerste termijn de algemene beschouwingen. De traditie is dat oppositie en coalitie om en om het woord voeren. De volgorde wordt dan:

  1. GroenLinks
  2. VVD
  3. CDA
  4. GBLV
  5. PvdA
  6. D66
  7. SP
  8. ChristenUnie

Tussen de eerste en twee termijn wordt een schorsing gepland.

Voorgesteld besluit

De Kaderbrief 2023-2026 vast te stellen.

In de raad van 16 juni 2022 is besloten de bespreking van het coalitieakkoord te betrekken bij de bespreking van de kaderbrief 2023-2026.