Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie GroenLinks VVD GBLV inzet Domotica ID 605

ID Babs
ID

605

Onderwerp

Motie GroenLinks VVD GBLV inzet Domotica ID 605

Vergadering
Raadsvergadering 2021 (5.b.1. Motie GroenLinks VVD GBLV inzet Domotica ID 605)
dinsdag 13 juli 19:30 tot 23:30
Videoconference
Indiener(s)
  • (GBLV) Dhr. W.F. Steutel
  • (GL) Dhr. J. van Rossum
  • (VVD) Mw. S.D. van den Heuvel
Status

Unaniem aangenomen

Toelichting
Portefeuillehouder

Wethouder F.J. Kist

Stand van zaken College

20 januari 2022: De inzet op domotica of daaraan gelieerde innovatieve oplossingen om woningen levensloopbestendig te maken wordt meegenomen bij de uitvoering van de opdracht tot ontwikkeling van innovatieve woonzorgvormen conform het Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen 2021 t/m 2030. Deze opdracht is gekoppeld aan geplande woningbouw tot 2040, zoals opgenomen in de Bouwsteen groene woongemeente. Afstemming over de inzet van domotica vindt plaats met de woon-, welzijns- en zorgpartners van de gemeente. Het college levert de voortgang op bij de 1e Turap 2022.

Stand van zaken Griffie
Afgedaan volgens college
Niet afgedaan volgens college
Afgedaan in
Datum afgedaan
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(n)