Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie D66 CDA GBLV GroenLinks PvdA Bouwen voor de overgrote meerderheid van woningzoekenden. ID 633

ID Babs
ID

633

Onderwerp

Motie D66 CDA GBLV GroenLinks PvdA Bouwen voor de overgrote meerderheid van woningzoekenden. ID 633

Vergadering
Raadsvergadering 2021 (2.d. Motie D66 CDA GBLV GroenLinks PvdA Bouwen voor de overgrote meerderheid van woningzoekenden. ID 633)
dinsdag 7 december 19:30 tot 23:00
Videoconference
Indiener(s)
  • (CDA) Dhr. R. van Duffelen
  • (D66) Dhr. P.J. van Dolen
  • (GBLV) Mw. B.B.M. Bremer
  • (GL) Mw. N.A. van Weers
  • (PvdA) Dhr. J. Streefkerk
Status

Aangenomen

Toelichting
Portefeuillehouder

Wethouder F.J. Kist

Stand van zaken College

20 januari 2022: Het college heeft bij brief van 25 januari 2022 (2186) de technische uitwerking van deze woonmotie aan de raad voorgelegd. De uitvoering van deze motie wordt betrokken bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

Stand van zaken Griffie

De motie is aangehouden tijdens de raadsvergadering van 9 november 2021.

Afgedaan volgens college
Niet afgedaan volgens college
Afgedaan in
Datum afgedaan
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(n)