Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Omgeving

dinsdag 21 mei 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal, Huize Swaensteyn

Voorzitter
De heer Th.J. Visser
Start
dinsdag 21 mei 2024 19:16
Eind
woensdag 22 mei 2024 15:19
Toelichting

De agenda’s van de commissie Omgeving worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de vergaderingen gepubliceerd.


Wilt u inspreken op één van de onderwerpen op de agenda van deze commissievergadering? Aanmelden kan tot uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a

  00:06:40 - 00:09:57 - Voorzitter commissie Omgeving
 2. 1.b
  Spreekrecht inwoners
 3. 2
  BESPREEKPUNTEN
 4. 2.a

  In dit voorstel wordt aan de raad gevraagd om in te stemmen met de eigen bijdrage in het kader van de subsidieaanvraag WoningbouwImpuls voor de gebiedsontwikkeling Overgoo / Fleetpark

  Voorgesteld besluit

  a. In te stemmen met een maximale gemeentelijke bijdrage van € 4.382.401 onder voorwaarde dat de aanvraag in het kader van de 6e tranche WBI voor de gebiedsontwikkeling Overgoo / Fleetpark leidt tot een subsidietoekenning door de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;


  b. Na toekenning van subsidie door de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening:
      1. Voor de maximale gemeentelijke bijdrage een nieuwe reserve “Gebiedsontwikkeling Overgoo / Fleetpark” te vormen en hierin een bedrag te storten van € 4.382.401 te dekken ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar.
      2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 462.645 voor het niet subsidiabele deel van de bovenwijkse voorzieningen, bestaande uit de aanpassing van het kruispunt Overgoo en de Westvlietweg en de verbetering van het park tussen Overgoo en de Oude Bleijk.


  c. Begrotingswijziging 5 van 2024 vast te stellen.

  00:08:12 - 00:09:57 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:09:57 - 00:10:00 - A.J.M. Hielkema
  00:10:00 - 00:10:12 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:10:12 - 00:10:55 - C.P. Elenbaas
  00:10:55 - 00:11:07 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:11:07 - 00:11:11 - C.P. Elenbaas
  00:11:12 - 00:11:24 - A.J.M. Hielkema
  00:11:26 - 00:11:32 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:11:32 - 00:11:41 - F.B. Wilschut
  00:11:42 - 00:13:17 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:13:17 - 00:13:20 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:13:20 - 00:14:43 - J.M. van Wissen
  00:14:43 - 00:14:44 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:14:44 - 00:15:36 - J.J. Koster
  00:15:37 - 00:15:39 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:15:39 - 00:16:11 - S.R. Paltansing
  00:16:11 - 00:16:17 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:16:17 - 00:16:20 - C.P. Elenbaas
  00:16:20 - 00:16:25 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:16:25 - 00:16:30 - E.R. van der Schaft
  00:16:32 - 00:18:28 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:18:29 - 00:18:52 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:18:54 - 00:19:07 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:19:10 - 00:19:50 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:19:51 - 00:22:00 - Voorzitter commissie Omgeving
 5. 2.b

  Om een goed overwogen besluit voor te leggen aan de raad zijn de mogelijke varianten van rolneming in opdracht van het college onderzocht, voor het beoogde warmtenet in de Heuvel/Amstelwijk, aan de hand van voor de gemeente belangrijke criteria. Hierbij is het voor de gemeente bijvoorbeeld belangrijk of zij regie heeft op het eindresultaat en hoe groot de kans is dat de realisatie van het warmtenet vertraging oploopt. Door de raad deze zomer een richtinggevend besluit voor te leggen over de rol van de gemeente in het warmtenet kunnen de twee meest kansrijke rolnemingsmodellen met de beoogde partijen verder verkend worden.

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het verkennen van de twee meest kansrijke rolnemingsmodellen (4 A en 4 F) voor het realiseren van een publiek warmtenet samen met de voorgestelde samenwerkingspartners uit de studie van Fakton, binnen de initiële projectscope van de proeftuin aardgasvrije wijk met dossiernummer PAW21031.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Wethouder Belt zegt toe aandacht te hebben voor participatie van inwoners.
  Wethouder Belt zegt toe de raad na het zomerreces in een technische sessie bij te praten en tussendoor mee te nemen bij de belangrijkste mijlpalen.
  Wethouder Belt zegt toe nadeelrisico’s voor de inwoners in de scenario’s in de besluitvorming mee te nemen.
  00:20:01 - 00:22:00 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:22:00 - 00:23:11 - E.R. van der Schaft
  00:23:16 - 00:23:18 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:23:18 - 00:26:49 - C.P. Elenbaas
  00:26:49 - 00:26:57 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:26:57 - 00:28:00 - S.R. Paltansing
  00:28:00 - 00:28:03 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:28:04 - 00:30:02 - E.J. Heide, van der
  00:30:03 - 00:30:06 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:30:06 - 00:32:19 - J.M. van Wissen
  00:32:19 - 00:32:21 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:32:21 - 00:34:05 - G.D. Beek
  00:34:05 - 00:34:09 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:34:10 - 00:34:34 - C.P. Elenbaas
  00:34:34 - 00:34:39 - C.P. Elenbaas
  00:34:40 - 00:34:41 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:34:41 - 00:35:30 - G.D. Beek
  00:35:31 - 00:35:33 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:35:33 - 00:35:34 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:35:34 - 00:35:35 - G.D. Beek
  00:35:35 - 00:35:53 - S.R. Paltansing
  00:35:53 - 00:35:54 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:35:54 - 00:36:15 - G.D. Beek
  00:36:15 - 00:36:17 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:36:18 - 00:36:30 - E.R. van der Schaft
  00:36:30 - 00:36:31 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:36:31 - 00:37:00 - G.D. Beek
  00:37:00 - 00:37:02 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:37:02 - 00:37:29 - S.R. Paltansing
  00:37:30 - 00:37:31 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:37:31 - 00:37:50 - G.D. Beek
  00:37:50 - 00:37:54 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:37:54 - 00:38:05 - E.R. van der Schaft
  00:38:06 - 00:38:08 - J.M. van Wissen
  00:38:08 - 00:38:09 - G.D. Beek
  00:38:09 - 00:38:10 - J.M. van Wissen
  00:38:10 - 00:38:43 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:38:44 - 00:39:12 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:39:12 - 00:40:49 - G.D. Beek
  00:40:49 - 00:40:50 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:40:50 - 00:40:51 - G.D. Beek
  00:40:51 - 00:40:56 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:40:56 - 00:41:15 - S.R. Paltansing
  00:41:16 - 00:41:17 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:41:17 - 00:41:57 - G.D. Beek
  00:41:59 - 00:42:00 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:42:00 - 00:42:11 - G.D. Beek
  00:42:12 - 00:42:14 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:42:15 - 00:43:56 - F.B. Wilschut
  00:43:58 - 00:43:59 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:43:59 - 00:47:27 - C.A. Bos
  00:47:27 - 00:47:34 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:47:34 - 00:53:42 - M.W. Belt
  00:53:42 - 00:53:48 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:53:48 - 00:54:02 - C.P. Elenbaas
  00:54:02 - 00:54:03 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:54:03 - 00:54:04 - C.P. Elenbaas
  00:54:04 - 00:55:32 - M.W. Belt
  00:55:32 - 00:55:33 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:55:33 - 00:55:55 - F.B. Wilschut
  00:55:55 - 00:55:56 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:55:56 - 00:56:56 - M.W. Belt
  00:56:56 - 00:57:00 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:57:00 - 00:57:17 - F.B. Wilschut
  00:57:17 - 00:57:18 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:57:18 - 00:57:29 - M.W. Belt
  00:57:29 - 00:57:32 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:57:32 - 00:57:50 - S.R. Paltansing
  00:57:50 - 00:57:55 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:57:55 - 00:57:56 - S.R. Paltansing
  00:57:56 - 00:57:58 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:57:58 - 00:58:13 - S.R. Paltansing
  00:58:13 - 00:58:14 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:58:14 - 00:58:43 - M.W. Belt
  00:58:43 - 00:58:46 - F.B. Wilschut
  00:58:46 - 00:59:09 - F.B. Wilschut
  00:59:09 - 00:59:10 - Voorzitter commissie Omgeving
  00:59:10 - 00:59:47 - M.W. Belt
  00:59:47 - 01:00:02 - F.B. Wilschut
  01:00:02 - 01:00:32 - M.W. Belt
  01:00:32 - 01:00:34 - M.W. Belt
  01:00:34 - 01:00:37 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:00:37 - 01:00:54 - S.R. Paltansing
  01:00:54 - 01:00:57 - M.W. Belt
  01:00:57 - 01:00:58 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:00:58 - 01:01:46 - M.W. Belt
  01:01:46 - 01:01:48 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:01:48 - 01:02:30 - E.J. Heide, van der
  01:02:30 - 01:02:41 - F.B. Wilschut
  01:02:41 - 01:03:40 - M.W. Belt
  01:03:40 - 01:03:41 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:03:41 - 01:03:42 - M.W. Belt
  01:03:42 - 01:04:03 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:04:03 - 01:04:43 - M.W. Belt
  01:04:43 - 01:04:45 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:04:45 - 01:04:46 - M.W. Belt
  01:04:46 - 01:04:50 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:04:50 - 01:05:27 - F.B. Wilschut
  01:05:27 - 01:05:29 - M.W. Belt
  01:05:29 - 01:05:35 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:05:35 - 01:06:36 - G.D. Beek
  01:06:36 - 01:06:39 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:06:39 - 01:07:43 - M.W. Belt
  01:07:43 - 01:07:46 - F.B. Wilschut
  01:07:46 - 01:07:49 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:07:49 - 01:08:05 - F.B. Wilschut
  01:08:05 - 01:11:02 - M.W. Belt
  01:11:02 - 01:11:07 - J.M. van Wissen
  01:11:07 - 01:11:09 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:11:09 - 01:11:42 - J.M. van Wissen
  01:11:42 - 01:12:32 - M.W. Belt
  01:12:32 - 01:12:34 - J.M. van Wissen
  01:12:34 - 01:12:35 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:12:35 - 01:12:36 - J.M. van Wissen
  01:12:36 - 01:12:37 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:12:37 - 01:12:49 - J.M. van Wissen
  01:12:49 - 01:12:51 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:12:51 - 01:13:26 - M.W. Belt
  01:13:26 - 01:13:36 - J.M. van Wissen
  01:13:36 - 01:13:38 - M.W. Belt
  01:13:38 - 01:14:04 - J.M. van Wissen
  01:14:04 - 01:14:45 - M.W. Belt
  01:14:45 - 01:14:47 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:14:47 - 01:14:49 - M.W. Belt
  01:14:49 - 01:16:06 - G.D. Beek
  01:16:06 - 01:16:12 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:16:12 - 01:18:14 - M.W. Belt
  01:18:14 - 01:18:16 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:18:16 - 01:19:36 - M.W. Belt
  01:19:36 - 01:19:39 - F.B. Wilschut
  01:19:39 - 01:19:57 - F.B. Wilschut
  01:19:57 - 01:22:07 - M.W. Belt
  01:22:07 - 01:22:09 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:22:09 - 01:22:29 - C.A. Bos
  01:22:29 - 01:22:30 - M.W. Belt
  01:22:30 - 01:22:32 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:22:32 - 01:23:07 - M.W. Belt
  01:23:07 - 01:23:08 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:23:08 - 01:23:44 - C.A. Bos
  01:23:44 - 01:23:45 - M.W. Belt
  01:23:45 - 01:23:47 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:23:47 - 01:24:28 - M.W. Belt
  01:24:28 - 01:24:32 - C.A. Bos
  01:24:32 - 01:24:34 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:24:34 - 01:25:05 - C.A. Bos
  01:25:05 - 01:25:18 - M.W. Belt
  01:25:18 - 01:25:24 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:25:24 - 01:25:27 - G.D. Beek
  01:25:27 - 01:25:38 - M.W. Belt
  01:25:38 - 01:26:01 - G.D. Beek
  01:26:03 - 01:26:04 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:26:07 - 01:26:47 - M.W. Belt
  01:26:48 - 01:26:49 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:26:49 - 01:27:16 - E.J. Heide, van der
  01:27:17 - 01:27:43 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:27:43 - 01:28:06 - M.W. Belt
  01:28:10 - 01:28:35 - E.J. Heide, van der
  01:28:35 - 01:29:28 - M.W. Belt
  01:29:28 - 01:29:31 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:29:31 - 01:29:32 - M.W. Belt
  01:29:32 - 01:30:00 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:30:00 - 01:30:21 - M.W. Belt
  01:30:21 - 01:30:37 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:30:37 - 01:31:04 - M.W. Belt
  01:31:04 - 01:31:22 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:31:22 - 01:31:46 - M.W. Belt
  01:31:46 - 01:31:58 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:31:58 - 01:32:17 - C.A. Bos
  01:32:19 - 01:32:20 - M.W. Belt
  01:32:20 - 01:32:21 - C.A. Bos
  01:32:21 - 01:32:29 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:32:29 - 01:32:32 - C.A. Bos
  01:32:34 - 01:32:35 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:32:35 - 01:33:21 - F.B. Wilschut
  01:33:23 - 01:33:25 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:33:25 - 01:34:09 - G.D. Beek
  01:34:09 - 01:34:13 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:34:13 - 01:34:14 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:34:14 - 01:34:15 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:34:15 - 01:34:59 - J.M. van Wissen
  01:34:59 - 01:35:00 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:35:00 - 01:35:10 - J.M. van Wissen
  01:35:11 - 01:35:18 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:35:18 - 01:35:23 - J.M. van Wissen
  01:35:24 - 01:35:28 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:35:28 - 01:36:14 - E.J. Heide, van der
  01:36:15 - 01:36:17 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:36:17 - 01:36:40 - S.R. Paltansing
  01:36:41 - 01:36:43 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:36:43 - 01:38:19 - C.P. Elenbaas
  01:38:20 - 01:38:25 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:38:26 - 01:39:02 - E.R. van der Schaft
  01:39:04 - 01:39:07 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:39:07 - 01:41:19 - M.W. Belt
  01:41:19 - 01:41:20 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:41:20 - 01:41:27 - E.J. Heide, van der
  01:41:27 - 01:41:50 - M.W. Belt
  01:41:50 - 01:41:54 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:41:54 - 01:41:58 - E.J. Heide, van der
  01:41:58 - 01:42:22 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:42:22 - 01:43:03 - G.D. Beek
  01:43:03 - 01:43:04 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:43:07 - 01:43:37 - M.W. Belt
  01:43:37 - 01:43:39 - Voorzitter commissie Omgeving
  01:43:39 - 01:43:45 - G.D. Beek
  01:43:45 - 01:44:53 - Voorzitter commissie Omgeving
 6. 3

  01:44:00 - 01:44:53 - Voorzitter commissie Omgeving
 7. 3.a

  01:44:06 - 01:44:53 - Voorzitter commissie Omgeving
 8. 3.b

  De Wet gemeenschappelijke regelingen is op 1 juli 2022 gewijzigd. De wijzigingen hebben geleid tot een aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014. Het betreft een beleidsarme wijziging, de raad heeft zodoende geen zienswijze op de wijzigingen ingediend. De aanpassing dient uiterlijk 1 juli 2024 in werking te treden. Hiervoor moeten zowel de burgemeester, het college en de raad instemmen met de aangepaste Gemeenschappelijke regeling. 
  Het college en de burgemeester hebben onder voorbehoud van toestemming van raad ingestemd met het wijzigingsbesluit. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met het wijzigingsbesluit en toestemming te verlenen aan de burgemeester en het college om in te stemmen met het wijzigingsbesluit.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester,
  Ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,
  gelet op: ­ de Wet gemeenschappelijke regelingen; ­ de Gemeentewet; ­ de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014;


  overwegende dat: ­
  de Wet gemeenschappelijke regelingen op 1 juli 2022 is gewijzigd en de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 hier op dient te worden aangepast; ­
  deze aanpassing uiterlijk 1 juli 2024 in werking dient te treden; gelezen: ­
  het advies van de adviescommissies Va en EV van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de beantwoording daarvan door het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag; ­
  de nota van beantwoording van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op de zienswijzen van de deelnemende gemeenten; ­
  het wijzigingsvoorstel van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag;


  b e s l u i t e n:
  Artikel I 
  De gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 wordt als volgt gewijzigd, waarbij aan de linkerzijde de te wijzigen teksten staan met schuingedrukte passages die de te verwijderen of wijzigen teksten markeren en aan de rechterzijde de nieuwe gemeenschappelijke regeling staat met dikgedrukte passages die de nieuwe ingevoegde tekst -of tekstgedeelten- markeren.


  Artikel II 
  De gemeenteraad geeft het college van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester toestemming op grond van artikel 1, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen om deze regeling conform dit besluit te wijzigen. 


  Artikel III 
  1. Dit Besluit treedt in werking op 1 juli 2024. 
  2. Dit besluit wordt aangehaald als Wijzigingsbesluit gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014

  01:44:12 - 01:44:53 - Voorzitter commissie Omgeving