Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvorming Presidium

Beeldvorming Lokale Educatieve Agenda 2024

dinsdag 11 juni 2024

19:30 - 20:15
Locatie

Presidiumkamer, Huize Swaensteyn

Voorzitter
A.J.M. Hielkema
Toelichting

Wilt u een onderwerp aandragen om te bespreken met de gemeenteraad tijdens deze beeldvorming inwoners? U moet dan uiterlijk 3 weken vóór de beeldvorming het onderwerp aanmelden. Stuur alstublieft een e-mail naar griffie@lv.nl of geef het telefonisch door op (070) 300 8858.
De agenda’s van de beeldvormingen worden in de regel 10 dagen vóór aanvang van de bijeenkomsten gepubliceerd.

Uitzending

Agendapunten

  1. Het afgelopen jaar is samen met partners intensief gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe Lokale Educatieve Agenda 2024 (LEA). In de (LEA) zijn ambities over onderwijs- en jeugdbeleid vastgelegd voor de komende 10-15 jaar. De LEA is een gedragen product, dat ontwikkeld is in nauwe samenwerking tussen onderwijs- en kinderopvang partners, samenwerkingsverbanden en de gemeente. Met de input van de partners is een missie en visie voor de komende jaren opgesteld en een start voor een uitvoeringsprogramma LEA 2024-2026.


    Tijdens de beeldvorming wil het college de nieuwe LEA presenteren en de gemeenteraad meenemen in het doorlopen proces.


    De presentatie zal worden gegeven door de projectleiders van bureau Radar Advies, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de LEA. Verder zal iemand van de onderwijspartners en ambtelijke beleidsmakers aanwezig zijn.