Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen fractie CDA inzake advies Berenschot cultuurbeleid

ID Babs
ID
576
Onderwerp
Schriftelijke vragen fractie CDA inzake advies Berenschot cultuurbeleid
Vergadering
Indiener(s)
  • (CDA) Dhr. Th.J. Visser
Datum geregistreerd
5-10-2023
Deadline antwoord
6-11-2023
Portefeuillehouder
Wethouder M.W. Belt
Stand van zaken College
Agendering heeft de schriftelijke vragen op 6 oktober 2023 uitgezet binnen de organisatie.
Stand van zaken Griffie
Beantwoording ontvangen op 8 november jl. en doorgestuurd naar de indiener.
Datum beantwoording
8-11-2023
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(n)