Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie D66 CDA GBLV GroenLinks PvdA Een huis om in te wonen. ID 632

ID Babs
ID

632

Onderwerp

Motie D66 CDA GBLV GroenLinks PvdA Een huis om in te wonen. ID 632

Vergadering
Raadsvergadering 2021 (4.b.3. Motie D66 CDA GBLV GroenLinks PvdA Een huis om in te wonen. ID 632)
dinsdag 9 november 19:30 tot 0:00
videoconference
Indiener(s)
  • (D66) Dhr. P.J. van Dolen
Status

Aangenomen

Toelichting
Portefeuillehouder

Wethouder F.J. Kist

Stand van zaken College

20 januari 2022: Het college heeft bij brief van 25 januari 2022 (2186) de technische uitwerking van deze woonmotie aan de raad voorgelegd. Op grond van de gewijzigde Huisvestingswet 2014 met de regeling Opkoopbescherming per 2022 onderzoekt het college momenteel waar in de Gemeente Leidschendam-Voorburg het mogelijk is om de Regeling opkoopbescherming van toepassing te verklaren. Een concept Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019 zal het college ter vaststelling aan de raad voorleggen in Q3.

Stand van zaken Griffie
Afgedaan volgens college
Niet afgedaan volgens college
Afgedaan in
Datum afgedaan
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(n)