Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Mogelijk aansluiten bij het lerarenpasinitiatief

ID Babs
1009
ID
1009
Onderwerp
Mogelijk aansluiten bij het lerarenpasinitiatief
Vergadering
Raadsvergadering 2023 (2.a.1. Raadsvoorstel: Vaststellen Kadernota 2024-2027.)
woensdag 5 juli 16:00 tot 22:30
Raadzaal, Huize Swaensteyn
Toezegging
Wethouder Keus zegt toe: De raad schriftelijk te informeren of en hoe de gemeente zich kan aansluiten bij het lerarenpasinitiatief zoals de gemeente Den Haag dit hanteert voor hun leraren.
Verwachte einddatum
Toegezegd door
Wethouder J. Keus
Stand van zaken College
29 februari 2024: De lerarenpas kan niet door de gemeente (alleen) opgepakt worden, omdat er geen middelen en geen capaciteit voor zijn. Wanneer het onderwijs deze maatregel wel wil invoeren, dan is het wenselijk dat het onderwijs investeert in de organisatie en een groot deel van de kosten. Dit is in het bestuurlijk overleg met het onderwijs voorgelegd. Voor de marketing, acquisitie en technische ondersteuning is nagegaan of het bedrijfsleven hierin wil investeren. Uiterlijk in het derde kwartaal van 2024 wordt de raad hierover geïnformeerd.
Stand van zaken Griffie
Afgedaan in
Datum afgedaan
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(n)