Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen fractie CDA inzake leefbaarheid onder druk door gebrek aan voorzieningen

ID Babs
ID
580
Onderwerp
Schriftelijke vragen fractie CDA inzake leefbaarheid onder druk door gebrek aan voorzieningen
Vergadering
Indiener(s)
  • (CDA) Mw. E.J. van der Heide
Datum geregistreerd
23-10-2023
Deadline antwoord
23-11-2023
Portefeuillehouder
Wethouder B.B.M. Bremer
Stand van zaken College
Agendering heeft de schriftelijke vragen op 26 oktober 2023 uitgezet binnen de organisatie.
Stand van zaken Griffie
Datum beantwoording
21-11-2023
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(n)