Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen CDA en GL inzake leerlingenvervoer

ID Babs
ID
579
Onderwerp
Schriftelijke vragen CDA en GL inzake leerlingenvervoer
Vergadering
Indiener(s)
  • (CDA) Mw. E.J. van der Heide
  • (GL) Mw. I.M. Feld
Datum geregistreerd
23-10-2023
Deadline antwoord
23-11-2023
Portefeuillehouder
Wethouder J. Keus
Stand van zaken College
Agendering heeft de schriftelijke vragen op 23 oktober 2023 uitgezet binnen de organisatie.
Stand van zaken Griffie
Datum beantwoording
16-11-2023
Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(n)