Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie GBLV LV innovatieve woonvormen en flexwoningen ID 606

ID Babs
ID

606

Onderwerp

Motie GBLV LV innovatieve woonvormen en flexwoningen ID 606

Vergadering
Raadsvergadering 2021 (5.b.2. Motie GBLV LV innovatieve woonvormen en flexwoningen ID 606)
dinsdag 13 juli 19:30 tot 23:30
Videoconference
Indiener(s)
  • (GBLV) Dhr. W.F. Steutel
Status

Unaniem aangenomen

Toelichting
Portefeuillehouder

Wethouder F.J. Kist

Stand van zaken College

20 januari 2022: Voor de ontwikkeling van innovatieve woonzorgvormen conform het Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen Leidschendam-Voorburg 2021 t/m 2030 is eind 2021 met gebruikmaking van het budget in de gelijknamige bestemmingsreserve een Projectleider Innovatieve woonzorgvormen aangesteld met de opdracht tot de vestiging van een voorziening voor wonen met zorg op één van de bestaande woningbouwlocaties, zoals opgenomen in de Bouwsteen groene woongemeente; momenteel vindt een verkenning van mogelijke locaties plaats. Daarbij treedt de gemeente onder andere in contact met zorginstellingen voor de verkenning van de huisvesting en ondersteuning van kwetsbare groepen. Het college meldt de voortgang bij de 1e Turap 2022.

Stand van zaken Griffie
Afgedaan volgens college
Niet afgedaan volgens college
Afgedaan in
Datum afgedaan
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(n)